Näytteenotto-ohjeet

Näytteenotto on analyysin onnistumisen kannalta tärkein vaihe. Olemme koonneet ohjeet näytteenottoa varten.


Muuntajat

Kiertovoitelu- ja hydrauliikkajärjestelmät

Vesinäytteet

Biopolttoaineet


Muista merkitä näyteastiat tunnistettavasti. Näin helpotat työtämme ja nopeutat näytteen analysointia.Näytelähetteet

Liitä aina näytelähetykseen lähete analysoitavista näytteistä. Jotta voisimme tutkia näytteesi mahdollisimman nopeasti, on tärkeää, että saamme oikeat tiedot näytteestä. Kiireellisten näytteiden kohdalla ota aina yhteys laboratorioomme ja merkitse tieto selvästi myös näytelähetteeseen.


Muuntajat

Kiertovoitelu- ja hydrauliikkajärjestelmät

Vesinäytteet

Biopolttoaineet


Näytteiden lähetys

Näyte tulee pakata tiiviisti, jotta näytettä ei pääse valumaan näyteastian ulkopuolelle. Kun lähetät näytteitä, huomioi näytteen mahdollisimman nopea toimitus laboratorioon. Lähetä näytteet mieluiten alkuviikosta, jotta näytteet eivät jää seisomaan viikonlopuksi tai juhlapyhiksi terminaaleihin.


Näytteet lähetetään osoitteeseen:

VPdiagnose Oy

Turvetie 112

86600 HaapavesiNäyteastiat


Näyteastioita voi tilata laboratoriostamme. VPdiagnose Oy lähettää näyteastioita niitä näytteitä varten, jotka analysoidaan laboratoriossamme. Ellei laboratoriopullojen käyttö ole mahdollista, uudet muoviset pullot käyvät useimmiten (pulloja EI saa huuhdella vesijohtovedellä).